www.auditorium.art.bg
Аудиториум - издание за университетска култура
ЗА НАС
ЦЕЛИ
КОНТАКТИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ВРЪЗКИ
начало  »   ЦЕЛИ


Подкрепете Аудиториум


   Новини

17 Октомври 2011
ПО-ЛОШОТО ОТ НАПРАЗНИЯ АПЕЛ Е ЛИПСАТА НА АПЕЛ

Френският институт в България и издателство „Колибри“ представиха световния бестселър „Възмутете се!“ от Стефан Хесел „Възмутете се“, есето, което взриви книжния пазар в десетки държави и предизвика нестихващ обществен от...ЦЕЛИ


  1. Да реабилитира статута на интелигентността в страната ни чрез осъзнаване на диахронната плътност на университетското културно пространство и присъствието на съвременни личности в него.

  2. Да подкрепя и утвърждава естествения елит на обществото - университетските випускници, по - конкретно личностите сред тях, носители на университетска култура и ценности.

  3. Да представя сдружения, асоциации, клубове, които утвърждават идеалните си цели, като цели на демократичното, антропоцентрично общество.

  4. Да открива естетически и научни феномени - учени, писатели, художници, актьори, които представляват интерес и пример за широката университетска и за цялата българска грамотна (писмовно, но и емоционално) аудитория.

  5. Да предоставя предварителна, организираща информация за намеренията и стратегията на българската университетска общност или на обособена автономна част от нея.

  6. Да преодолява централистичните инерции във висшите училища, в които често пъти бюрократизирани ректорати и факултетни ръководители действат като антиуниверситети, като антиинституции.

  7. Да подкрепя позитивната, интелигентната предприемчивост, която по ред причини досега е била безсилна пред инерциите на консервативни кръгове, държащи десетилетното им унизително "удобство" да продължава.


© 2023 Аудиториум - издание за университетска култура. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават...