Стоки->24. МАТРИЧНИ ПРИНТЕРИ
Описание
Ед. цена
Брой Сума
Panasonic KXP 1150 (9pin 80col. 240cps Traktor) 236 BGL
Panasonic KXP 2130 (24pin 80col. 240cps Traktor CSF-20l.) 305 BGL
Panasonic KXP1694 (9pin 136col. 300cps 12K Buffer Traktor) 506 BGL
Epson LX300+II - ( 9pin 80col. 337cps Traktor) LPT&USB 178 EUR
Epson FX-2190N - 9 пина 136 колони 680 зн./сек 128 KB USB и сериен Вградена мрежова интерфейсна карта 2062 BGL
Manual Switch USB2.0 1A-2B 17 USD
Print server - 1USB port 48 USD
Технологията на електронния магазин е проектирана от УебДизайн ООД.
© 2000.