Стоки->21. ПАМЕТ ...
Описание
Ед. цена
Брой Сума
DDR 512MB/400MHz 17 USD
DDR 1024MB/400MHz 31 USD
Технологията на електронния магазин е проектирана от УебДизайн ООД.
© 2000.