Кратки страници
a r t . b g / k r a t k i
Месечен справочник за културните
събития в СОФИЯ.

Уважаеми Дами и Господа,

Представяме Ви Кратки страници - месечен справочник за културните събития в СОФИЯ, който съдържа програмите на театрите в София, на Софийската опера, на Музикален театър, Зала България и Софийската филхармония, Централен военен клуб, Дом на архитекта, Централен куклен театър, детски представления, програмата на НДК, месечните програми на Британски съвет, Гьоте институт и Полски институт, на радиостанции, тв канал и др.
В Кратки страници са включени Честит рожден ден, Талон за отстъпка, Талон за абонамент, Клуб Кратки страници и Моят избор - приложение към културния афиш на София. Услуги
Отпечатване на:

  визитки
  бланки
  покани
  месечни програми
  плакати и афиши
  дипляни и брошури
  рекламни материали
  книги...

9836228, kratki@abv.bg

ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ за КРАТКИ СТРАНИЦИ 
Трите
имена:
Селище:   п. код:
Улица: номер:
Блок:   вх.:  ет.:  ап.:  п.к.:
Тел.:   E-mail:
9 бр. - 18 лв.
Желая да се абонирам за месеца
от

Адрес за изпращане на пощенски запис:
София 1202, ул. Кирил и Методий 88, вх. А, Константин Атанасов Зарев
тел. 983 62 28, мобилен: 0887 72 67 68, факс: 983 47 12, e-mail:
kratki@abv.bg
банкова сметка 100 180 23 21, код 3002 1027
банка ДСК ЕАД, София 1000, ул. Калоян 1

 заглавна страница
    структура на сайта
Как се представяте в Интернет? УебДизайн ООД
Copyright, © 2009-2001